Terapia uzależnień

Uzależnienie jest chorobą, dlatego jak każda inna choroba, wymaga leczenia. Podstawową metodą leczenia jest w tym przypadku psychoterapia – terapeuta w sposób obiektywny pomoże ocenić rozmiary problemu, przekaże rzetelną wiedzę, zaproponuje konkretne zalecenia i dalsze metody postępowania.  Niekiedy ze względu na bardzo nasilony głód lub towarzyszące objawy depresyjne czy lękowe konieczne jest na jakiś czas wsparcie farmakologiczne – wtedy osoba umawiana jest też na konsultację do lekarza psychiatry.

Terapia uzależnienia, w zależności od etapu na jakim dana osoba się znajduje, może polegać m.in. na dokonaniu diagnozy choroby (jej objawów, fazy rozwoju choroby) wzmocnieniu motywacji do porzucenia danej substancji/czynności, znalezieniu skutecznych sposobów radzenia sobie z natrętną potrzebą powrotu do szkodliwych zachowań, odnalezieniu czynników wspomagających zdrowienie, polepszeniu funkcjonowania w różnych sferach życia. Jak wiadomo uzależnienie wywiera negatywny wpływ na wiele aspektów życia człowieka, dlatego by móc zatrzymać tę chorobę często konieczna jest praca nad takimi obszarami jak np. poprawa relacji rodzinnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nauka asertywnych zachowań, czy znalezienie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z różnymi emocjami.

Z pomocy terapeutycznej mogą skorzystać również osoby, które nie miały wcześniej żadnego kontaktu z terapią i nie są do końca przekonane, czy dotyczy ich ten problem. Na wstępnym spotkaniu można bowiem dokonać diagnozy i wtedy podjąć decyzję o ewentualnej kontynuacji spotkań.

W przypadku problemów dotyczących nadużywania alkoholu możliwe jest (w zależności od oczekiwań pacjenta) podjęcie terapii ukierunkowanej na utrzymywanie całkowitej abstynencji lub zmierzającej do ograniczenia picia. Warunkiem przystąpienia do rekomendowanego przez PARPA Programu Ograniczania Picia, kierowanego przede wszystkim do osób pijących szkodliwie lub będących na początkowym etapie uzależnienia, jest spełnienie wymogów kwalifikacyjnych Programu, co weryfikowane jest podczas pierwszych spotkań z terapeutą.

Do kontaktu zapraszam też osoby, które same nie mają problemu z uzależnieniem, ale jest on obecny w ich rodzinie, otoczeniu. Z konsultacji lub terapii mogą skorzystać zarówno osoby tzw. współuzależnione, będące w związku z osobą uzależnioną, osoby wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz wszyscy ci, którzy szukają pomocy dla swoich bliskich lub dla samych siebie.

Każde spotkanie i dane osobiste objęte są tajemnicą a zakres terapii i cele ustalane wspólnie z pacjentem.