Gabinet psychoterapii

Ewelina Adamowicz


O mnie

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ukończyłam 4 – letni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii uzależnień organizowany przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie, uzyskując certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1027) wydawany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa a swoją pracę poddaję regularnej superwizji (rodzaj konsultacji i nadzoru doświadczonego psychoterapeuty – superwizora, wspomagający warsztat pracy terapeuty, podnoszący jakość usług przez niego świadczonych; jest to obowiązkowy element pracy każdej osoby prowadzącej psychoterapię).

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy zarówno z osobami dorosłymi jak i młodzieżą, zdobyte m.in. dzięki pracy w następujących placówkach:

2008 – 2014: Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii „Droga” w Dąbrowie Górniczej

Diagnostyka psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych oraz na Dziennym Oddziale Alkoholowym

2013 – 2016: Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Psychoterapia osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA; szkolenia z zakresu uzależnień dla różnych grup zawodowych; profilaktyka uzależnień dla młodzieży

Od 2016 – Szpital Psychiatryczny w Toszku

Psychoterapia indywidualna i grupowa, wsparcie psychologiczne.